1. Mitä Työmaakellolla voi tehdä?

Laki vaatii, että työnantaja pitää kirjaa tehdyistä työtunneista. Työmaakello on selainkäyttöinen työajanseurantajärjestelmä pienille ja keskisuurille henkilöstövuokrausfirmoille. Maksat vain ominaisuuksista, joita käytät. Pähkinänkuoressa:

 • Täytät työnantajan lakisääteisen työajan kirjanpitovelvoitteen

 • Voit käyttää ajasta ja paikasta riippumatta internet-selaimella

 • Kännykkäliittymällä vuokratyöntekijäsi kirjaavat tuntinsa tai vastaanottavat päivän työtehtävät

 • Saat muistutuksen unohtuneista kirjauksista

 • Hyväksyt tunnit sähköisesti

 • Saat vuorotyön työvuorolistat automaattisesti

 • Saat liukumat, palkalliset arkipyhä- ja sairauslomakorvaukset valmiiksi laskettuina

 • Säästät turhaa työtä, kun tunnit automaattisesti palkanlaskennassa ja laskutuksessa

 • Teet helposti ylityömääräyksiä, joissa palkanlaskennan ylityöprosentit noudattavat työntekijän työsopimusta

 • Laskutuksesi erittelyt noudatettavat asiakkaan kanssa sovittuja ylityöehtoja

 • Automatisoit asiakaslaskutettavan työn erittelyt, kun myymäsi palvelun tuntitaksa riippuu vuorokaudenajasta ja/tai viikonpäiväst

 • Pidät kirjaa vuokrattavien välineiden, kalustojen tai tilojen käytöstä

 • Hallinnoit lomia

2. Kenelle Työmaakello sopii?

Työmaakello soveltuu parhaiten pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden työntekijät työskentelevät samoissa kiinteissä toimipisteissä.

Suuremmat yritykset voivat jakaa työntekijät ja projektit useampiin yksiköihin ja eri yksiköille voidaan nimetä esimiehet, joilla on oman yksikkönsä hallintaoikeudet. Myös Työmaakellon muut ominaisuudet on otettavissa käyttöön/pois käytöstä kulloistenkin tarpeiden mukaan.

 

3. Miltä Työmaakello näyttää?

Työmaakello on miniläppäri, jossa on kosketusnäyttö. Työmaakelloon on tyypillisesti kytketty sormenjälkitunnistin, jolloin erillisiä käyttäjätunnuksia tai salasanoja ei tarvita.

 

4. Onko Työmaakelloa vaikea käyttää?

Ei. Jos osaa käyttää internet-selainta, osaa käyttää Työmaakelloa. Erillistä koulutusta ei tarvita. Toimituspaketti sisältää riittävät käyttöohjeet.

 

5. Mitä laki sanoo työaikakirjanpidosta?

Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Kirjanpitoon on merkittävä kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat. Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito vähintään laissa säädetyn kanneajan päättymiseen asti.

Noin viidenneksellä työnantajista on puutteellinen työaikakirjanpito ja kymmenellä prosentilla teetetyn työn määrä jää selvittämättä. Työsuojelupiirit ovat jo vuosia valvoneet työaikojen noudattamista tehostetusti. Kolmannes tarkastuksista on suuntautunut teollisuuden toimialoille, vajaa viidennes tukku- ja vähittäiskaupan ja kuljetuksiin ja joka kymmenes tarkastus kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluihin, terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin, majoitus- ja ravitsemistoimintaan sekä rakentamiseen.

Jos työnantaja laiminlyö työaikakirjanpitoa, työnantaja tai hänen edustajansa voidaan tuomita laissa säädettyyn rangaistukseen ja tuomioistuin yleensä luottaa niihin tehtyjä tunteja koskeviin selvityksiin ja muistiinpanoihin, jotka työntekijä esittää esimerkiksi ylityökorvausta koskevan suorituskanteensa perusteeksi.

 

6. Miksi juuri Työmaakello?

Suunnitteletko työvuoroja? Seuraatko työtunteja? Laskutatko palvelusta, välineistä, kalustosta tai tiloista? Saatko kirjatut tunnit raportoitua näytöllä tai paperitulosteina keskitetysti halutulta aikajaksolta eriteltynä henkilöiden, asiakasyritysten, projektien, kustannuspaikkojen tai näiden yhdistelmien mukaan? Pääsetkö kaikkiin tarvitsemiisi tietoihin käsiksi ajasta, paikasta ja muistitikusta riippumatta?

Jos joudut laskuja tehdessäsi ja palkkoja maksaessasi etsimään, tarkistamaan ja yhdistelemään tuntikirjauksia erilaisista excel-taulukoista tai muistiinpanoista, kulutat arvokasta työaikaasi vääriin asioihin. Tuntinetillä työajan kirjaaminen sekä raporttien tulostaminen palkanlaskennan ja asiakaslaskutuksen tarpeisiin on helppoa ja nopeaa.

 

7. Mitä Työmaakellon käyttö maksaa?

Tuntinettiä voi koeajaa kaikilla toiminnoilla veloituksetta 30 päivän ajan. Kustakin käyttöön valitsemastanne ominaisuudesta veloitamme hinnaston mukaisen kuukausimaksun.

Palvelun käyttö perustuu kuukausiveloitukseen. Koeajan jälkeenkin perustoiminnallisuus on käytössäsi maksutta.

 

8. Miten Työmaakellon käytöstä maksetaan?

Sovellusvuokrauspalvelut maksetaan tyypillisesti ennakkoon. Niin myös Työmaakello. Käyttöoikeutta varaat ostamalla poletteja, joita veloitetaan kalenterikuukausittain mitatun käytön perusteella. Poletteja voi ostaa suoraan palvelusta luottokortilla tai viitepankkisiirrolla.

Luottokortilla maksettaessa poletit ovat käytettävissä heti maksutapahtuman jälkeen. Viitepankkisiirron käsittelyyn menee muutama työpäivä. Jokaisesta tilauksesta peritään pieni toimitusmaksu.

Kaikki maksulliset ominaisuudet toimivat niin, että poletti veloitetaan enintään kerran kuukaudessa per käyttäjä kutakin käytettyä ominaisuutta kohden.

 

9. Mitä on sovellusvuokraus?

Sovellusvuokrausta kutsutaan usein myös ASP-palveluksi (Application Service Providing) tai SaaS-palveluksi (Software as a Service). Sovellusvuokrauksessa asiakas ei osta ohjelmistolisenssiä vaan vuokraa käyttöoikeuden. Sovellusvuokrauspalvelua tarjotaan useinavoimen tai suojatun internet-yhteyden yli. Asiakasyrityksen ei enää tarvitse rakentaa ja ylläpitää omia tietojärjestelmiä, vaan se saa tarvitsemansa palvelut palvelutuottajalta ja käyttää niitä Internetin kautta.

Palveluntarjoaja vastaa palvelun tuottamiseen tarvittavasta tietotekniikasta, ohjelmiston ja palvelimen toiminnasta, ylläpidosta, jatkokehityksestä, uusimman tietotekniikan hyödyntämisestä, tietoturvasta ja varmuuskopioinneista. Käytössä on aina tuorein ohjelmaversio.

Sovellusvuokrauksen kantava idea on, että tilaaja maksaa ainoastaan ohjelmiston käytöstä. Näin tilaaja voi keskittää resurssit omaan liiketoimintaan ja sovellusvuokrauksen kohteena olevan palvelun kustannukset jaetaan kaikkien asiakkaiden kesken.

Sovellusvuokrauksen kiistattomia etuja ovat muun muassa nopea käyttöönotto, pienet aloituskustannukset ja vaivattomuus siirtyä uuteen palveluun sekä edulliset käyttökustannukset. Sovellusvuokraus sopii erityisesti yrityksille, jotka kaipaavat ohjelmistoiltaan helppoutta, nopeutta ja edullisuutta. Asiakkaamme haluavat nopeasti käyttöönotettavan ja skaalautuvan ratkaisun riskittömästi. He eivät halua tehdä kalliita investointeja etupainoisesti ja saada hyötyjä sitten joskus.

 

10. Miten Työmaakellon tietoturvasta on huolehdittu?

Selaimen HTTPS-yhteys on suojattu pankkienkin suosimalla 128 bitin SSL-salauksella ja katastrofien varalta Tuntinettiin tallennetun tiedon varmuuskopiot on hajautettu maantieteellisesti. Tuntinetti käyttää varmennettuja Suomen pääkaupunkiseudulle sijoitettuja palvelintiloja ja samaan toimittajaan kanssamme luottavat mm. Tellabs, YLE, Eduskunta, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto sekä ClassicFM.

Gigabit Ethernet -tekniikalla toteutettu runkoverkko kolmen toisistaan riippumattoman operaattorin kautta pyrkii tarjoamaan ruuhkattoman ja toimintavarman verkkoyhteyden kaikissa olosuhteissa. Palvelintilat on varustettu elektronisin kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmin ja ne täyttävät Viestintäviraston vaatimukset A-luokan laitetiloille (Viestintävirasto 48 A/2003, "Tärkeät tilat"). Pääsy palvelintilaan on rajattu vain turvallisuusluokkaan A kuuluville ylläpitäjille.

 

11. Voiko Työmaakellon liittää kirjanpito- tai palkanlaskentaohjelmaan?

Kyllä. Tuntinetissä on valmiina vakiomuotoisia rajapintoja, joilla siirrät raportit useimpiin järjestelmiin. Valmiiksi tuettuja ohjelmistoja ovat mm. Asteri Laskutus, Asteri Palkanlaskenta, EmCe Palkanlaskenta, Liiketoimintasovellus.fi, Verkkolaskut.fi sekä Finvoice-yhteensopivat ohjelmistot.

Jos vakiomuotoinen rajapinta ei sovellu käyttöönne, ottakaa yhteys asiakaspalveluumme. Toistaiseksi integroimme ilmaiseksi.

 

12. Voiko Työmaakellon liittää kulunvalvontajärjestelmään?

Kyllä voi. Työmaakellon voi liittää haluamaansa kulunvalvontajärjestelmään. Toistaiseksi integroimme ilmaiseksi.

Varteenotettava vaihtoehto perinteiselle seinässä olevalle kellolaitteelle on WAP-liittymä, jonka kautta työntekijä voi ylläpitää kirjauksiaan kännykällä.

 

13. Entä jos haluamme lopettaa käytön?

Ei ongelmia. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa ja asiakkaalla on oikeus lopettaa palvelun käyttö milloin tahansa. Asiakas voi itse ottaa järjestelmän tiedot talteen esimerkiksi Word, Excel-, PDF-, CSV- tai paperimuodossa. Käyttämättömien palvelumaksujen palauttamisesta veloitamme 25 € euroa / kerta + 15 % palautuksen kohteena olevasta summasta.

 

 


 

tuntitohtori_banner.gif

 

Tuntitalkkarin pikaopas

Suunnitteletko henkilöstösi työvuoroja?

Lasketko työntekijöidesi palkat työaikalistojen perusteella?

Laskutatko työtä tuntikirjausten perusteella?

Muistatko ulkoa työehtosopimukset?


Tuntitalkkarin pikaopas
kertoo, miten
selvität työsi kannattavuuden ja varmistat,
että tunteja ei jää laskuttamatta.

 

painike_tilaa.gif